Products

Tigerr Label

Tigerr Label

Barcode Label
Barcode Tigerr Label
Continuous Label
Custom Label
Roll Tigerr Label
CD/DVD Label
Tigerr Label Software

RFID Label

Tigerr Label Software
 
Tigerr Label Software
 

 

การจัดแฟ้มเอกสาร

 เทคนิค
 
 
  ใช้โปรแกรม ช่วยในการจัดเก็บ และค้นหาแฟ้มเอกสาร

 

การประยุกต์ การใช้โปรแกรม เพื่อช่วยในการ จัดเก็บแฟ้มเอกสาร (FOLDER)/ ค้นหาแฟ้มเอกสาร และเอกสารภายใน สามารถทำให้คุณสร้างความสะดวก รวดเร็ว เืพื่อช่วยในการสังเกตุ จดจำได้ง่ายต่อผู้ใช้กับผู้ดูแล ได้อย่างไร ลองติดตามเนื้อหา ข่าวสาร จาก "ไทเกอร์ เลเบล เรื่อง" โปรแกรม พร้อม สติกเกอร์ สามารถ สร้างสันแฟ้ม และเก็บข้อมูล ดัชนีสันแฟ้มเอกสาร"ที่สำคัญคุณสามารถออกแบบได้เอง ในการสร้างคีเวิร์ด(keyword) สำหรับในการค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็ว เช่น หนังสือสัญญาซื้อขาย บัตรประชาชน หมายเลขประจำแฟ้ม โดยมีขั้นตอนการจัดการดังนี้ครับ...

1.สร้างหมายเลขแฟ้ม

  แฟ้มเอกสาร             

เริ่มจากแฟ้มเอกสาร ของคุณที่มีอยู่แล้วนำมา ติดหมายเลขแฟ้ม โดยใช้โปรแกรม ไทเกอร์ เลเบล สามารถ สร้าง เลเบลหายเลข แฟ้มเอกสาร.ทั้งตัวเลข ตัวอักษร และรหัสแท่ง.บาร์โค้ด.......

ติดหมายเลขแฟ้ม

ติดหมายเลขแฟ้ม ลงไปที่สันแฟ้มเอกสาร พร้อมโลโก้ หรือรายละเอียดต่างๆที่จะแสดง บนสันแฟ้มก็ได้ครับ

จัดอันดับก่อนหลังฟ้มเอกสาร

จัดเรียงแฟ้มเอกสาร เรียงตามลำดับ หมายเลขแฟ้มบก่อนหลัง
 
  2. เก็บข้อมูล

คุณจะต้องรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาเก็บไว้ในโปรแกรม เช่นข้อมูล หมายเลขแฟ้ม รายละเอียดของแฟ้ม รหัสหรือหมายเลขเอกสาร เพื่อช่วยในการค้นหา เอกสารในแฟ้มได้รวดเร็วมากขึ้นครับ

หมายเลขแฟ้ม
รายละเอียดเอกสาร
สล1344
หนังสือสัญญาซื้อขาย รถยนต์ระหว่าง คุณ....
สล1344
หนังสือสัญญาซื้อขาย ที่ดิน คุณ ภูมิชัย
หมายเลขเอกสาร
รายละเอียดเอกสาร
4001
หนังสือสัญญาซื้อขาย รถยนต์ระหว่าง คุณ....
4002
หนังสือสัญญาซื้อขาย ที่ดิน คุณ ภูมิชัย

 

3. สร้างหมายเลขเอกสาร

พิมพ์ลาเบล/ฉลาก/สติกเกอร์            

คุณสามารถเลือกพิมพ์เป็นรหัสบาร์โค้ด หมายเลขเอกสาร                 และหมายเลขแฟ้มเอกสาร ลงบน ไทเกอร์  เลเบล

ติดสติกเกอร์ลงเอกสาร

นำเอกสารที่ต้องการเก็บ เข้าแฟ้มเอกสาร มาติด หมายเลขเอกสาร ที่เป็นรหัสแท่ง บาร์โค้ด

ทำการบันทึกข้อมูล

ใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด อ่าน เข้าโปรแกรม ไทเกอร์ เลเบล ซอฟท์แวร์ บันทึกเก็บข้อมูล สำหรับค้นหา.....

 

 

Eng Thai
   
 
 
     
     
   โปรแกรมไทเกอร์ เลเบล  
     
  วิธีการโอน ข้อมูลจาก Excel  
  ................................................  
  คู่มือ ใช้โปรแรมไทเกอร์เลเบล  
  ...............................................  
  สร้างสันแฟ้ม ดัชนีสัน แฟ้มเอกสาร  
  ...............................................  
   
   
  ................................................  
  สติกเกอร์ ตรายาง(Stamp Label)  
  ................................................  
  โทรศัพท์มือถือ พิมพ์สติกเกอร์ ได้ทุกที่...  
  ................................................  
  คู่มือการใช้ Tigerr Label software  
  ................................................  
   
  .................................................  
  แผ่นซีดี(CD), ดีวีดี(DVD) พร้อมพิมพ์บนแผ่น  
  ................................................  
 
 
.
   
   
  ................................................  
  ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการพิมพ์สติกเกอร์  
  ................................................  
 
 
  ปากเคมีทำลายแผ่น CD/DVD  
  ...............................................  
  วิธีการพิมพ์ สติกเกอร์ ซีดี CD Label)  
  ...............................................  
  การปรับเครื่องพิมพ์ ให้พิมพ์ตามขนาด .  
  ...............................................  
     
 

ความรู้/Know How

 
  ขั้นตอน การจัดเก็บแผ่นซีดี เข้าแฟ้มเอกสาร  
  ..................................................  
  เครื่องพิมพ์ (Barcode Printer )กลัวอะไร ?  
  ..................................................  
 

  อุปกรณ์ช่วยติดสติกเกอร์ บนแผ่นซีด๊ CD

 
  ..................................................  
  เลือกบัตรเชิญ แต่งงานอย่างไรให้เป็นมงคล  
  ...................................................  
 
 
  ปัญหา ภาษาไทย บน Windows XP  
  ...............................................  
  ปัญหาการใช้โปรแกรม.....  
  ...............................................  
     
RFID Label

 
 
 
 
     

• หน้าแรก | • สติกเกอร์ | • ริบบอน | หมึก | • ซอฟท์แวร์ | • ฮาร์ดแวร์ | • กาว | • ตัวอย่าง | • รับประกัน | • ชำระเงิน | • ลงทะเบียน | • จัดซื้อ | • ติดต่อ |

(C ) บริษัท นว ซีบีเอ็มแอล จำกัด www.tigerrlabel.com Dennison Conporation All rights resered.