โปรแกรม พิมพ์ สติกเกอร์(ฟรี ) พร้อม สติกเกอร์ ไทเกอร์ เลเบล  
 
     
3
  4    
รายการ                                    รายละเอียด 25 แผ่น/แพ็ค 250 แผ่น/กล่อง 500 แผ่น/กล่อง 
TLS-12
TLS-12(8855512320533 )ชุดสำหรับ ทำ ส.ค.บ.สินค้า
ประเภทกาว                        ระดับทั่วไป
ขนาดสติกเกอร์                   50 x 38 mm.
จำนวน/แผ่น                      21  PCS. ( 3x7 )
มุมอาร์                                 2
ขนาดกระดาษ                      210 x 297 mm.
 
138.-
985.-
1,950.-
   
TLS-13
TLS-13 ( 8855512320700 )ชุดสำหรับทำฉลากอาหาร เครื่องดื่ม ของ ฯ
ประเภทกาว                        ระดับทั่วไป
ขนาดสติกเกอร์                   77x49 mm.
จำนวน/แผ่น                      4 PCS. ( 2X2 )
มุมอาร์                                3
ขนาดกระดาษ                     210 x 297 mm.
 
 
138.-
985.-
1,950.-
   
TLS-14
TLS-14 ( 8855512320618 ) ชุดสำหรับ ระบบจัดส่ง ระบบใหม
ประเภทกาว                        ระดับทั่วไป
ขนาดสติกเกอร์                   145 x 102 mm.
จำนวน/แผ่น                      4   PCS. ( 2X2 )
มุมอาร์                                3
ขนาดกระดาษ                     210 x 297 mm.
 
 
138.-
985.-
1,950.-
   
TLS-15
TLS-15 ( 8855512320335 )ชุดสำหรับ พิธรสมรส ( Wedding )
ประเภทกาว                        ระดับทั่วไป
ขนาดสติกเกอร์                   1 mm.
จำนวน/แผ่น                      38 X13   PCS. ( 5X21 )
มุมอาร์                                3
ขนาดกระดาษ                     210 x 297 mm.
 
 
138.-
985.-
1,950.-
   
TLS-16
TLS-16( 8855512320618 )ชุดสำหรับ คุณครูประจำชั้นเท่านั้น
ประเภทกาว                        ระดับทั่วไป
ขนาดสติกเกอร์                   145 x 102 mm.
จำนวน/แผ่น                      4    PCS. ( 2 X2 )
มุมอาร์                                3
ขนาดกระดาษ                     210 x 297 mm.
 
 
138.-
985.-
1,950.-
   
TLS-17
TLS-17( 8855512320xxx )ชุดสำหรับ นามบัตรเคลื่อนที่
ประเภทกาว                        ระดับทั่วไป
ขนาดสติกเกอร์                   80 x 36 mm.
จำนวน/แผ่น                      4 PCS. ( 2X2 )
มุมอาร์                                3
ขนาดกระดาษ                     210 x 297 mm.
 
 
138.-
985.-
1,950.-

     
3
  4      

 

Eng Thai

   ค้นหา ขนาด :

         แสดงรายละเอียด
   
 
 
     
     
   โปรแกรมไทเกอร์ เลเบล  
     
  วิธีการโอน ข้อมูลจาก Excel  
  ................................................  
  คู่มือ ใช้โปรแรมไทเกอร์เลเบล  
  ...............................................  
  สร้างสันแฟ้ม ดัชนีสัน แฟ้มเอกสาร  
  ...............................................  
   
   
  ................................................  
  สติกเกอร์ ตรายาง(Stamp Label)  
  ................................................  
  โทรศัพท์มือถือ พิมพ์สติกเกอร์ ได้ทุกที่...  
  ................................................  
  คู่มือการใช้ Tigerr Label software  
  ................................................  
   
  .................................................  
  แผ่นซีดี(CD), ดีวีดี(DVD) พร้อมพิมพ์บนแผ่น  
  ................................................  
 
 
.
   
   
  ................................................  
  ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการพิมพ์สติกเกอร์  
  ................................................  
 
 
  ปากเคมีทำลายแผ่น CD/DVD  
  ...............................................  
  วิธีการพิมพ์ สติกเกอร์ ซีดี CD Label)  
  ...............................................  
  การปรับเครื่องพิมพ์ ให้พิมพ์ตามขนาด .  
  ...............................................  
     
 

ความรู้/Know How

 
  ขั้นตอน การจัดเก็บแผ่นซีดี เข้าแฟ้มเอกสาร  
  ..................................................  
  เครื่องพิมพ์ (Barcode Printer )กลัวอะไร ?  
  ..................................................  
 

  อุปกรณ์ช่วยติดสติกเกอร์ บนแผ่นซีด๊ CD

 
  ..................................................  
  เลือกบัตรเชิญ แต่งงานอย่างไรให้เป็นมงคล  
  ...................................................  
 
 
  ปัญหา ภาษาไทย บน Windows XP  
  ...............................................  
  ปัญหาการใช้โปรแกรม.....  
  ...............................................  
     
RFID Label

• หน้าแรก | • สติกเกอร์ | • ริบบอน | หมึก | • ซอฟท์แวร์ | • ฮาร์ดแวร์ | • กาว | • ตัวอย่าง | • รับประกัน | • ชำระเงิน | • ลงทะเบียน | • จัดซื้อ | • ติดต่อ |

(C ) บริษัท นว ซีบีเอ็มแอล จำกัด www.tigerrlabel.com Dennison Conporation All rights resered.